Välkommen till Lundskullen Gård
-Ridcenter i Vårgårda-

Miljön kring gården har mycket historia att bjuda på.
Hela Lundskullen är ett gravfält med hällkistor från stenåldern ca 4000 år gamla.

De flesta gravarna är från järnåldern, vilken räknas från folkvandringstiden ca 500 f. Kr och fram till ca 1050 e.Kr. då vikingatiden tog slut.

Från kullen har man en otroligt vacker utsikt, med Nossan slingrandes genom landskapet.

Gravkullen omfattar 40 resta stenar, en domarring, 18 stensättningar, fyra högar, samt en treudd. Det mest iögonfallande är de stora bautastenarna som reser sig på kullen.

utsikt nossan stenar kullen

Härlig utsikt från Lundskullen

copyright 2011-2023 Lundskullen Gård 447 91 Vårgårda. All rights reserved.